Edunvalvonta

Yksi Pelletti ry:n tärkeimmistä tehtävistä on edunvalvonta. Käytännön vastuu siitä kuuluu yhdistyksen hallitukselle, erityisesti edunvalvonnasta vastaavalle toimihenkilölle.

Killan puheenjohtaja osallistuu yhdessä edunvalvontavastaavan kanssa säännöllisesti ympäristötekniikan koulutusohjelman kokouksiin, joissa päätetään esimerkiksi kurssien sisällöistä ja niiden luennoitsijoista. Pyrimme toiminnallamme ensisijaisesti avoimeen päätöksentekoon ja sujuvaan tiedonkulkuun.

Järjestämme yhteisiä orientaatio- ja virkistystapahtumia, joiden avulla pyritään kaventamaan väliä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Monipuolisen läsnäolon avulla pyrimme varmistumaan siitä, että tavallisen opiskelijan näkökulma otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa.

Killan edunvalvonnalla pyritään paitsi ennaltaehkäisemään ympäristötekniikan opiskelijoiden epäoikeudenmukaista kohtelua, myös takaamaan, että siitä pidetään huolta myös tulevaisuudessa. Mieltä askarruttavissa tilanteissa tulee olla yhteydessä suoraan killan edunvalvontavastaavaan, puheenjohtajaan tai tarvittaessa kehen tahansa hallituksen jäseneen.

Antti Pietiläinen
skopo(at)pellettiry.org
Edunvalvontavastaava